Arild Rønsen

Kristin Skogen Lund klargjør

Skal olja opp i en fei? Er det godt for norsk økonomi? NHO avklarer.

Man kan være enig eller uenig med Kristin Skogen Lund i NHO, men en ting skal hun ha: Hun pleier å være krystallklar. Hun utmerker seg faktisk ved god språkbruk. Men når hun skal forklare hva Holdenutvalget egentlig mener om tempoet i norsk oljeutvinning, da går det helt i ball for NHOs administrerende direktør.

Holdenutvalget har som vanlig sett fram i tid, og den nyeste rapporten har av mange blitt tolka dithen at det er lurt for norsk økonomi om bremsene settes på i oljeutvinninga. Venstre og KrF er blant dem som har trykket utvalgets rapport til sitt bryst. Siden NHO er representert i utvalget, har mange kommet i stuss. Men i Klassekampen i dag kommer Kristin Skogen Lund undrende sjeler til unnsetning. Det dreier seg nemlig om en misforståelse:

«Misforståelsen kan komme fra en setning i rapporten der det heter:
‘Kostnadene vil trolig være mindre ved å utsette åpning av nye områder eller begrense tildelinger av nye letelisenser.’
Dette er knyttet til setningen før der det står:
‘Å stoppe eller utsette aktivitet på felt i drift vil kunne innebære betydelige kostnader.’
Det betyr at kostnadene ved å stanse igangsatt aktivitet er større enn aktivitet som ennå ikke er igangsatt.»

Dermed skulle det meste være sagt i denne saken, og noen språkvasker har de i hvert fall ikke bruk for i NHO.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.