Arild Rønsen

Bør ikke NRK flytte inn hos Egon Olsen?

NRK skal flytte. Ubestemt hvor. Hva med å flytte inn på fengselstomta?

NRK-ledelsen har bestemt seg for å flytte bedriften. Trist vil nok mange mene, med tanke på kulturen som ligger i veggene på Marienlyst. Men likevel lett forståelig. En moderne mediebedrift, rigga for framtida, må naturlig nok være ganske annerledes utstyrt enn det huset som ble åpna i 1950.

Jeg mener NRK og Oslo kommune nå bør gå sammen om et felles løft. Riv Oslo kretsfengselBotsfengslet – og la NRK overta tomta til samme pris som Vålerenga betaler for stadiontomta på Valle: Ei krone!

Sånn kan vi endelig rydda opp i det sørgelige misforholdet at en av hovedstadens flotteste tomter huser et fengsel. Av alle ting – et fengsel. Midt i byen? Det er litt som med monarkiet. Hvis noen hadde foreslått en slik ordning i dag, ville svaret vært et opplagt nei. Tomta Botsen ligger på, er rett og slett indrefilet. Ei naturperle. Midt i byens innerste kjerne. Og her skal vi ha fengsel?

Det meste tyder nå på at planene om beredskapssenter på Alna blir lagt til side, rett og slett fordi arealene er for små. Kanskje arealet er stort nok til å huse et fengsel? Om så ikke er tilfelle, vil jeg foreslå å oppheve markagrensa, som et unntakstilfelle. Et eller annet sted i nord-, vest-, sør- eller østmarka må det være mulig å finne plass til et fengsel.

Mitt forslag har også noe med økonomi å gjøre. Tenk bare hva NRK vil spare i taxi-utgifter, hvis journalistene og besøkende har gangavstand fra alle sentrale adresser i Oslo sentrum!

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen antyder et 10-års perspektiv på flyttinga. I løpet av 10 år må det da virkelig la seg gjøre å rive det stygge fengslet, og bygge et nytt – og samtidig reise et feiende flott nybygg for NRK?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.