Arild Rønsen

12. november: Ut i gatene! Rovdyras dag!

To eller fire mink i ett bur er helt uvesentlig. Få slutt på uvesenet!

Jeg forventer vanligvis ikke mye av vår nåværende regjering. Men jeg hadde i hvert fall et lite håp om at de blåblå kunne ta til fornuften når det gjelder pelsdyrnæringa. Det håpet brast, men det er forhåpentligvis ikke for seint.

Regjeringas stortingsmelding innebærer at det blir forbudt å ha flere dyr av samme kjønn i samme bur, og at antall dyr i samme bur begrenses til to. Slik vil landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) «sikre dyrevelferden».

Han argumenterer attpåtil langs denne akse: Hvis ikke vi, altså Norge, «produserer» pels – ja, så vil land som praktiserer dårligere dyrevelferd ta markedet! Det er mulig å mene – selv om det ikke er i tråd med sannheten – at oljeproduksjonen i Norge er «reinest i verden». Men i fullt alvor å argumentere for at behandlinga av villdyr i bur i Norge er «bedre» enn i Kina er … helt hinsides.

Denne saken er veldig enkel: Ville dyr – rev og mink – skal ikke holdes innestengt i bur!

Her jeg står ved tastaturet, har jeg vondt for å holde meg rolig. Norsk pels står for 1,5 prosent av det globale markedet. Her i landet innbringer pelsdyrnæringa 250 millioner – og da snakker vi virkelig om 0,0000001 prosent av BNP (jeg har ikke regna nøye).

Næringa sysselsetter rundt omkring 300 årsverk. Halvparten av dem som nettopp har mista jobben på Rygge flyplass. Så hvorfor gjøre dette til en stor økonomisk og industriell sak? Jeg skjønner at bøndene som har investert i de skrekkelige bura skal ha rett til å omstille seg. Gi dem det det koster, mener jeg. I all hovedsak har de sikkert holdt seg innafor lovens rammer. Problemet er at loven har vært helt feil. Og nå må et flertall på Stortinget ta affære, en gang for alle.

Selv om jeg er prinsipiell motstander av at levende vesener skal holdes innestengt, kan jeg godta en pip-pip i bur på kjøkkenet. Men vi skal ikke ha elefanter på sirkus, og vi skal ikke ha rovdyr i bur.

Regjeringa legger altså fram en stortingsmelding om denne saken, og da skulle vel resultatet være gitt – i og med at Senterpartiet garantert stemmer sammen med Erna & Siv? Nei, sånn er det ikke! Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim varsler kamp. Han vil kjempe for at Høyres stortingsgruppe stemmer ned sin egen regjerings forslag!

Heia, Henrik! Og neste lørdag, 12. november, kler du godt på deg – og går i demonstrasjonstog. Appellen fra dyrevernorganisasjonen NOAH er krystallklar: «Dyrene har ikke noe valg – de er avhengig av at vi bryr oss!»

Som jeg skulle sagt det sjøl. Det er en stund siden jeg har gått i demonstrasjonstog. Men nå er dagen inne. Les om ditt lokale arrangement her.

Vi ses, i gater og på torg!


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.