Arild Rønsen

Jens Evensen

Den største nordmannen i forrige århundre?

Berit Ruud Retzer fulgte Jens Evensen tett gjennom flere tiår, og har skrevet en knakende god biografi. Om juristen som egentlig ikke ville bli politiker, men som smått motvillig lot seg overtale. «Jens Evensen – Mannen som gjorde Norge større».

Tidlig på 1960-tallet jobba Evensen med en stor norsk erstatningssak i Hellas. Mellom slagene kom en SAS-besetning tilfeldigvis til å slå seg ned ved siden av ham. De hadde med seg Aftenposten – og der sto det at Evensen var utnevnt til formann for Kontinentalsokkelutvalget!

Vel hjemme dro Evensen på besøk til statsminister Einar Gerhardsen, og lurte på hvordan han kunne oppnevnes uten først å ha blitt spurt? «De må skjønne det, Evensen», svarte Gerhardsen. «Jeg kunne ikke spørre Dem først, for da kunne De jo ha sagt nei.»

Jens Evensen avslutta sin karriere som dommer i den internasjonale domstolen i Haag. Mellom dette vervet og møtet med Gerhardsen i 1963 hadde han gjort Norge åtte ganger så stort som fastlandet vårt er! Kort oppsummert - det er Jens Evensen vi har å takke for oljeeventyret.

Jeg er av natur skeptisk til å reise statue av mennesker; framtida har en tendens til å se smått annerledes på sin fortid. Men om det skal reises statue av noen nordmann, så må det være Jens Evensen.

Men han gjorde vel ikke jobben aleine? Nei, og han valgte sine nærmeste kolleger med omhu. Aller nærmest sto Arne Treholt – han var med på så godt som alt av forhandlinger, også de som omhandla den såkalte Gråsonen i Barentshavet. Sett i ettertid, utførte de diplomatiske bragder i havrettsspørsmål – i internasjonale fora generelt, og spesielt i forhandlinger med Danmark, Storbritannia og Sovjetunionen.

Treholtsaken sprakk idet Evensen kandiderte for FN-domstolen. Han ble valgt så å si enstemmig, men Arne Treholt kom likevel til å henge som en skygge over resten av hans liv. De traff hverandre aldri etter at Evensen hadde vitna i Eidsivating lagmannsrett. De to, som ifølge senior kunne oppfattes som «far og sønn».

Evensen var bitter, men avgir i boka motstridende forklaringer på hvordan en «intelligent mann» som Treholt kunne ende som «storspion». Han antyder at Treholt må ha vært sinnssyk når han hadde overlevert alle disse strengt hemmelige dokumentene, samtidig som han stiller spørsmål ved hvor hemmelig dette kunne ha vært. Så godt som alt Treholt ble dømt for å ha overlevert er notater han fikk tilgang til som elev på Forsvarets høyskole, der han – motvillig – ble «smugla inn» i 1982.

I ettertid uttalte statsminister Kåre Willoch: «Størst skade gjorde han da han i midten av 1970-årene først var personlig sekretær og deretter statssekretær hos havrettsmininister Jens Evensen.»

Kanskje ikke så rart at Evensen var forvirra?

En sak er sikker: Når daværende forsvarssjef Bull-Hansen mente at Treholt hadde gjort skade tilsvarende «flere forsvarsbudsjett», er det for skillemynt å regne mot hva radarparet Evensen/Treholt skuffa inn i statskassa. Oljefondet er i dag på 8000 milliarder.

BERIT RUUD RETZER
Jens Evensen – Mannen som gjorde Norge større
Gyldendal


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.