Arild Rønsen

Habilitet meg her, og habilitet meg der

Det er knapt til å tro, men den ene av to aktorer i Treholtsaken, Lasse Qvigstad, er nå satt til ”å se på den nye utviklingen i saken”. Oppdragsgiver: Den andre aktoren, nåværende riksadvokat Tor-Aksel Busch!

Da boka som med tyngde hevder at det såkalte ”pengebeviset” er forfalska ble lansert torsdag, svarte førstestatsadvokat Lasse Qvigstad med at han ”tok dette alvorlig”. Ja, det skulle bare mangle, vil nok de fleste mene.

Men hvem er det som skal avgjøre om avsløringene får rettslige følger? Ikke i første omgang om Treholtsaken skal gjenopptas, men rett og slett ta stilling til hvordan påtalemakta skal stille seg til de nye opplysningene. Hvem skal gjøre denne jobben?

Jo, det bestemmer altså riksadvokat Tor-Aksel Busch, og hvem gir han jobben til? Sin tidligere medaktor Qvigstad, og nåværende statsadvokat Stein Vale – mannen som for noen måneder siden leverte et klart partsinnlegg i saken, i form av boka ”Teppefall i Treholtsaken"!

Er det ikke aldeles glassklart at alle disse tre personene har motiv for å behandle saken på et vis som munner ut i en konklusjons om at de alltid har hatt ”rett”?

Alle med hodet på rett plass skjønner at dette minner om statssystem vi helst vil slippe å sammenlikne oss med. Men i Norge er dette gangbar policy. Forstå det den som kan.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.