Arild Rønsen

TREHOLT: Endelig på vei ut av gråsonene?

Treholt støtter DNA-analyse

All disputt rundt teipbiten på Arne Treholt kan løses enkelt: Sjekk DNA-sporene.

Jeg har tatt opp dette spørsmålet tidligere, og må si det har forundra meg voldsomt at ingen andre har gått videre med det. Hvorfor studere vinkelen på solstråler og gjenskinnet i en metallbit – hvis svaret ligger så snublende nær som å undersøke DNA-spor og/eller fingeravtrykk som helt opplagt befinne seg på undersida teipen?

Rettsmedisinsk Institutt ved Universitet i Oslo må være rette instans. Der får jeg opplyst følgende, på generelt grunnlag:

- Denne type undersøkelse av teip kan foretas.
- DNA-materiale er konsistent, og analyser kan foretas etter lang tid forutsatt gode lagringsbetingelser.
- En forutsetning for at en prøve skal gi et DNA-resultat, er at det fins celler i tilstrekkelig mengde med DNA av god kvalitet.

På telefon fra Kypros sier Arne Treholt til arildronsen.no at han syns en DNA-undersøkelser en meget god idé.
- Dette er et initiativ jeg støtter med stor glede, sier han.

Statsadvokat Lasse Qvigstad er mer tilbakeholden.
- Dette er en sak du nesten må ta opp med advokat Stabell. Jeg kan ikke, og vil kommentere dette.
Han legger vekt på det lille ordet ”vil”.

Arne Treholts advokat Harald Stabell ønsker også initiativet velkommen.
- Hvis Arne Treholt selv er positiv, har jeg selvfølgelig ingen innvendinger. Jeg sitter jo på kofferten!

Da gjenstår vel strengt tatt bare én instans – og hva er det egentlig Gjenopptakelseskommisjonen venter på? Er ikke hele hensikten med behandling i kommisjonen å rydde så mye tvil som overhodet mulig av veien? Hvis Helen Sæter rett og slett ikke har tenkt på denne muligheten, er det ennå tid til å gjenopprette feilen. I dette spørsmålet bør i hvert fall ikke prestisje stå i veien for oppklaring.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.