Arild Rønsen

Nytt kikkertsikte?

Ny rettspsykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik? Glem det.

Man kan godt mene at de to rettspsykiaterne som ble satt til oppgaven tok feil. Ingen vil vel mene at verken Torgeir Husby eller Synne Sørheim er ufeilbarlige. Poenget er at de er blitt oppnevnt. Og at de har sagt sitt - i en rapport så vidtfavnende at den savner sidestykke i norsk retts– og psykiatrihistorie.

Nå fremmer de 174 (!) bistandsadvokatene – ganske naturlig anført av Yvonne Larsen – krav om utnevnelse av nye sakkyndige. Hva er det hun og hennes medspillere ønsker, eller håper på?

I skrivende øyeblikk har både aktoratet og forsvaret gitt klar melding om at de ikke ønsker oppnevnelse av nye rettssakkyndige. Og aktorat og forsvar har selvfølgeig rett. De gidder kort og godt ikke å kaste bort tida si.

For hva vil skje om nye sakkyndige kommer til en annen konklusjon enn hva Husby og Sørheim kom til? Jo, de nye sakkyndiges rapport vil overleveres retten – en rett som så må forholde seg til to rapporter. Og da er det som riksadvokat Tor-Aksel Busch sier:

”Er det tvil – vel, så må tvilen komme tiltalte til gode.”

Så er vi altså like langt. Sannheten er, at med Husbys og Sørheims rapport – ja, så er case closed. I den forstand at det ikke har noen hensikt å sette nye fagfolk på saken. Om det så kommer 100 nye rettspsykiatere inn i bildet (de begynner i så fall å få dårlig tid; rettssaken starter 16. april), så er det et faktum at Husby & Sørheim har sådd nettopp den tvilen som er akkurat nok til frata alle andre rapporter verdi.

For de av mine lesere som ikke er fornøyd med teskjeer, og som altså må ha det inn med mokkaskjeer (de er som kjent enda mindre enn teskjeer):

Tvil = Tiltalte til gode.

Løpet som vil avgjøre spørsmålet om Anders Behring Breiviks psykiske helse er kjørt: I og med Husby & Sørheims rapport.

Hvorfor later så noen av de involverte parter som om virkeligheten er en annen?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.