Arild Rønsen

KRISTIN SKOGEN LUND: Sjef i NHO - utfører sin jobb som en hvilken som helst mann.

2 kvinner – og så?

Bare to av de hundre største norske selskapene på børs har kvinnelig leder. Gjør det noe?

Kvinnebevegelsen – denne gang er kvinnene i Arbeiderpartiet særskilt høyrøsta – mener det er katastrofe at kvinner er så til de grader i mindretall på børsen. Men har dette virkelig noe med kvinnesak å gjøre?

Etter min oppfatning er svaret nei. Det ville hatt betydning, dersom kvinner utførte jobben sin som leder annerledes enn menn. Men slik er det jo ikke. Lederen for et stort selskap har ett mål: Å maksimalisere eiernes profitt. Tror noen på fullt alvor at dette gjøres annerledes, enn si bedre, av kvinner enn av menn?

Har styrene i landets aksjeselskap begynt å oppføre seg annerledes, etter at det ble lovfesta at 40 prosent av styremedlemmene skulle være kvinner? Svaret er nei. Så hva er da vitsen?

Antall kvinner i toppledelsen er uten praktisk betydning, og således en ikke-sak. Like tåpelig som ropet på annenhver kvinne og mann på partienes valglister. Det er ikke her – på toppen av samfunnsstigen, enten vi snakker styrerom i næringslivet eller i politikken – den egentlige kvinnekampen drives.

Den drives ute i arbeidslivet, i hjemmene, og i utdanningsinstitusjonene. Og den viktigste arenaen er arbeidslivet. Mer enn på noe annet felt gjelder her parolen: Følg penga!

Det betyr ingen ting for norske kvinner, om de er representert med 40 prosent i styrerommene. Derimot betyr det alt for kvinnene i Norge, om de tjener like godt som sine mannlige kolleger. Mer presist: At lønnsnivået heves drastisk i de typiske kvinneyrkene, altså der kvinnene er i flertall.

For det er jo ikke slik at mannlige helsefagarbeidere tjener bedre enn sine kvinnelige kolleger. Det eneste som virkelig monner, er således at det generelle lønnsnivået for de som passer på våre gamle og sjuke heves – for menn, som for kvinner.

Dette er kvinnekamp. Så glem disse styreplassene og ledervervene.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.